A leningrádi autópálya ízületi kezelése


Férje, Felix Landau, egy Einsatzkommando egyik egységének wobenzym ízületi kezelés a parancsnoka, és a Gestapónál is vezető posztot töltött be. Katolikus szellemben nevelték. Később csatlakozott férjéhez, Gustav Willhaushoz, aki Ukraj- Főbb szereplők 9 nában szolgált mint a janowskai koncentrációs tábor SS-parancsnoka.

Sűrűn kellett megállnunk. A gumikat kilyukasztotta az a leningrádi autópálya ízületi kezelése vagy töredezett a leningrádi autópálya ízületi kezelése, benzinhez nem jutottunk, ráadásul mindegyre kíváncsi parasztok és teherautó-sofőrök akartak benézni a motortető alá, hogy lássák, milyen egy nyugati autó motorja. Az egyeden, Lvivtől Kijevig vezető autópályán felkerestük Zsitomirt, amely a hajdani cári letelepedési zónában a zsidó élet egyik központja volt, a második világháború alatt pedig Heinrich Himmlernek, a holokauszt megtervezőjének főhadiszállása lett.

Valamivel távolabb ezen a délre vezető úton, Vinnyicában rendezte be Adolf Hitler a maga Werwolf nevű komplexumát. Valamikor ez az egész vidék a nácik játszótere volt, a maga minden borzalmával. Kíséretének az volt a feladata, hogy gyarmatosítsa és kizsákmányolja az egész régiót.

Mialatt a Vörös Hadsereg visszahódította a vidéket, a szovjet hivatalos szervek számtalan oldalnyi német jelentést, kötegekre rúgó fényképet és újságot, valamint rengeteg doboz filmtekercset foglaltak le. Ezt a hadizsákmányt megfelelően osztályozva állami és körzeti levéltárakban helyezték el, ahol hosszú évtizedekre a vasfüggöny túloldalán rekedt.

Én pedig azért kerestem fel Ukrajnát, hogy a szóban forgó anyagot tanulmányozzam. A zsitomiri levéltárban rengeteg, csizmanyomokkal szennyezett és megpörkölt szélű irományt találtam. A dokumentumok két merényletnek estek áldozatul: az els~ a nácik ,felperzselt föld" taktikától vezérelt evakuálása volt, amely többek között a terhelő bizonyítékok elégetésével járt, majd ezt követte a város puszt.

Az iratcsomókban meg-megszakadó levélváltásokat találtam, papírcafatokat, amelyeken elhalványult a tinta, rendeleteket náci aktakukacok cirkalmas, de olvashatatlan aláírásával, valamint rendőrségi kihallgatások jegyzőkönyveit, rémült ukrán parasztok reszkető kézzel rótt kenőcs izületi fájdalomra. Korábban is láttam számos náci dokumentumot kényelmesen elsáncolva a washingtoni nemzeti levéltár mikrofilm-leolvasójában.

Most azonban, a valamikor németek megszállta épületekben ücsörögve, a megrostált anyag siralmas állapotán kívül valami mást is felfedeztem. Nagy meglepetésemre olyan fiatal német nők neveire bukkantam, akik a környéken buzgólkodtak a hitleri birodalom felépítésén. Óvónőkről készült ártalmatlan hivatali listákon fordultak elő. Ilyen vezérfonalakkal felszerelve tértem vissza az Egyesült Államok és Németország levéltáraiba, és módszeresebben kezdtem kutatni a német nőkkel kapcsolatos Ber:ezetés 13 dokumentumok után.

Azokat kerestem, akiket keletre küldtek; különösen érdekeltek azok, akik mint tanúk és elkövetők a holokauszthoz kötődtek. Az iratgyűjtők vastagodni kezdtek, a történetek lassan formát öltöttek. Mialatt háború utáni nyomozati feljegyzéseket böngésztem, kiderült számomra, hogy nők százait idézték be tanúnak.

3 thoughts on “Az alkoholizmus kezelés kattint a Varsói autópályán”

Sokan igencsak készségesek voltak, mivel az ügyészeket jobban érdekelték férfi kollégáik és férjeik gyűlöletes bűnei, mint azok, amelyeket nők követtek el. A leningrádi autópálya ízületi kezelése nő azonban érzéketlen és hetyke maradt akkor is, amikor számot adtak mindarról, amit láttak és tapasztaltak. Öt és kolléganőit, mielőtt ben, úton a megszállt keleti zónák felé, átlépték volna a német határt, mindenesetre felvilágosították.

Elfordultak-e, vagy látni akarták, mi történik, esetleg kedvük támadt részt venni az akcióban? Olvastam úttörő történészek, 2 például Gudrun Schwarz vagy Elizabeth Harvey tanulmányait; ők megerősítették gyanúmat, miszerint a náci rendszert nők is mű­ ködtették, de a nagyobb volumenű és mélyebb bűnösség egyes kérdéseit nyitva hagyták. Schwarz erőszakos és durva SS-feleségeket leplezett le.

A szanatóriumok által használt wellness eljárások komplexuma

Megemlítette egyiküket, aki a lengyelországi Hrubieszówban elvette férjétől a pisztolyt, és a helyi temetőben rendezett vérfürdő alkalmából zsidókat lőtt agyon; a nevét azonban Schwarz nem mondta meg. Ám hogy milyen mérvű volt a nők részvétele a keleti területeken végrehajtott mészárlásokban, homályban maradt.

Úgy tűnt, ezek a kérdések nem foglalkoztatták azokat, akik a háborús vagy háború utáni feljegyzések és visszaemlékezések között búvárkodtak. Vajon egyszerű, átlagos német nők is kivették részüket a zsidók elleni náci vállízület ízületi gyulladása vagy ízületi gyulladása Vajon az ukrajnai, belorusz vagy lengyel holokausztban nők is elkövettek-e olyan bűnöket, amelyelaől a háború után jobbnak látták mélyen hallgatni?

A háború utáni németországi, izraeli és ausztriai vizsgálatok során az életben maradt zsidók német nőkben is üldözőikre ismertek, mégpedig nemcsak mint ,kárörvendő nézőkre, hanem mint vérszomjas kínzóikra is.

Felmelegedés a vállízület gyulladásával esetben azonban neveket nem tudtak mondani, mint ahogy az is előfordult, hogy a háború után ezek a nők férjhez mentek és nevet változtattak, és így nem sikerült felkutatni őket. A leningrádi autópálya ízületi kezelése kutatásaim során forráshiánnyal is küszködtem, idővel rájöttem, hogy a tanítónők és más náci női aktivisták listái, amelyeket ben Ukrajnában találtam, csak a jéghegy csúcsát jelentik.

Izom-csontrendszeri betegségek, amelyek kezelésére javallt

Német nők százezrei jelentek meg a nácik megszállta keleten, azaz Lengyelországban és az akkori Szovjenmió nyugati területein, így a mai Ukrajnában, Belorussziában, Litvániában, Lettországban és Észtországban - és váltak a halált hozó hitleri gépezet szerves alkatrészeivé. Az egyik ilyen nőt Erna Petrinek hívták. A múzeumnak sikerült megszereznie a korábbi keletnémet titkosrendőrség a Stasi iratanyagának mikrofilmes másolatait.

Így találtam rá az Erna és férje, Horst Petri elleni eljárás kihallgatásainak és bírósági tárgyalásának dokumentumaira. A házaspárt azért Bevezetés 15 marasztalták el, a leningrádi autópálya ízületi kezelése a németek megszállta Lengyelországban saját birtokukon zsidókat lőttek agyon. Erna Petri valószerű részletességgel számolt be a félmeztelen zsidó kisfiúkról, akik nyöszörögtek, amikor elővette pisztolyát.

Amikor a kihallgató arról vallatta, hogy anya létére hogyan ölhetett gyerekeket, Petri a rendszer antiszemitizmusára hivatkozott, és arra is utalt, hogy imponálni akart a férfiaknak.

Gaztetteiből nem egy renegát arcképe bontakozott ki. Én a náci rezsim megtestesülését láttam benne. A női gyilkosok dokumentált esetei bizonyos fokig egy sokkal nagyobb horderejű jelenségre utaltak, amelyet eddig elhallgattak, nem vettek észre, és alig kutattak.

Bár a közvetlen gyilkolás dokumentált eseteiből viszonylag kevés maradt ránk, ezeket nagyon komolyan kell vennünk, és nem kicsinyelhetjük le őket mint afféle anomáliákat. Hitler fúriái nem voltak a társadalom peremére szorult szociopaták. Meg voltak győződve róla, hogy erőszakos cselekményeik. Erna Petri szemében még azok a tehetetlen zsidó fiúcskák sem voltak ártatlanok, akik menekülni próbáltak a gázkamra felé tartó marhavagonok elől; az volt a bűnük, hogy kis híján életben maradtak.

A nyugat-európai zsidókat is Lengyelország, Belorusszia, Litvánia és Lettország távoli vidékeire deportálták, hogy fényes amikor a csípőízület fáj a tünetekről lőjék agyon vagy gázosítsák el őket. A leningrádi autópálya ízületi kezelése holokauszt története Kelet-Európa náci birodalmi meghódításának keretében játszódott le, és ez a hódítás minden németet mozgósított.

A végrehajtás a legnagyobb hatalmú szervezetekre, mindenekelőtt az SS-re és a rendőrségre tartozott; ezeket férfiak irányították, de személyzctükben nők is voltak. A kormányzati hierarchiákban női szakemberek és feleségek egyaránt jelentős hatalmú férfiakhoz csatlakoztak, következésképpen maguk is meglehetős hatalommal bírtak: így például dönthettek a rendszer legsérülékenyebb alattvalóinak életéről és sorsáról. A fontos katonai pozíciókba helyezett nők, akikkel a frontra küldött férfiakat pótolták, parancsokat adhattak ki alárendeltjeiknek.

Az ilyen nők a náci hierarchián belül a legalsó szinttől a legmagasabb fokokig bármilyen pozíciót betöl thettek. Hitler keletre helyezett kíséretében ott voltak a titkárnők is olyan nők, mint Christa Schroeder, akinek a Führer a Vinnyica melletti bunkerben diktált.

Miután bebarangolta az ukrán vidéket, ahol a körzeti német fejesekkel dőzsölt, és felkereste a népi német volksdeutsche kolóniákat, egyik háborús levelében az új német Lebensraum élettér jövőjén is eltűnődött: l'. Minél több időt tölt az ember ezen a végtelen vidéken, és felfedezi a fejlesztés hatalmas távlatait, annál inkább foglalkoztatja a kérdés: a jövőben kik hajtják majd végre ezeket a nagyszabású terveket?

tabletták térdízületi gyulladáshoz

A pusztítás államilag vezérelt, mindenható gépezetében ezek a nők kéznyújtásnyira álltak a hatalomtól. A honi front és a csatatér között nem volt választóvonal. A nők a maguk posztján dönthették el, hogy csatlakozzanak-e az erőszak rombolásához. Hitler fúriái 5 a véres övezetben buzgó hivatalnokok, rablók, kínzók és gyilkosok voltak. Elvegyültek a keletre vonuló nők több százezres - legalább félmilliós - tömegében. Már a puszta számadatokból is kiderül, mekkora szerepet játszottak a német nők a birodalmi terjeszkedés és a népirtás náci rendszerében.

Szanatóriumok izom-csontrendszer kezelésére. Utazási cég családi bőrönd

A Német Vöröskereszt a náci korszakban hatszáznegyvenezer nőt képzett ki, és közülük mintegy négyszázezren végeztek háborús szolgálatot; ezek többségét a keleti területek hátországába vagy a harci zónák közelébe irányították. Egyaránt dolgoztak a hadsereg és a Waffen-SS tábori kórházaiban, a katonáknak és a menekülteknek frissítőkkel kedveskedve a vasútállomások peronjain, vagy a sok száz katonai otthonban Ukrajnában, Belorussziában, Lengyelországban vagy a Baltikumban, a német katonák szoros közelségében.

Mag~ a hadsereg is több mint ötszázezer fiatal nőt a leningrádi autópálya ízületi kezelése ki fontos kisegítő munkákra: belőlük lettek a a leningrádi autópálya ízületi kezelése, kartotékkezelők, repülési adatrögzítők és lehallgatók - és közülük kétszázezren keleten szolgáltak.

A titkárnők megszervezték, nyomon követték és elosztották a háborús gépezetet működtető hatalmas tömegű ellátmányokat. Kismillió, a náci párt által fenntartott szervezet például a Nemzetiszocialista Jóléti Szövetség vagy Himmler Faji és Áttelepítési Hivatala alkalmazott asszonyokat és lányokat szociális munkásnak, fajvizsgálónak, áttelepülési tanácsadónak, nevelőnek, kisegítő tanítónak.

További százakat - köztük a Zsitomirban talált iratokban említett fiatal nőket - a Reich más gyarmati enklávéiba küldtek. Ám a náci hódítás és megszállás építő és romboló gyakorlata egymástól elválaszthatatlan volt.

A legtöbb női tanú, akit elborzasztott a háború és a holokauszt kegyetlensége, megtalálta a módját, hogy mindettől elhatárolódjon, és a bűnös rendszer ügynökének rá kirótt szerepét a minimálisra csökkentse. Ám a harmincezer nő, akit Himmler SS-e a leningrádi autópálya ízületi kezelése rendőrsége csendőrőrsök, Gestapo-irodák és börtönök segéderőiként tartott nyilván, aligha dönthetett a lélektani elhatárolódás mellett, és a tömeggyilkosságokban való közvetlen részvétel valószínűsége igen jelentős volt.

A náci gyarmati kormányzók és főbiz­ tosok polgári ügyintézésében további tízezer titkárnőt helyeztek d, akik a nácik keleti fővárosaiban és körzeti hivatalaiban szóródtak szét, elsősorban Rovnóban a mai RivnébenKijevben, Lidáhan, Revalban a mai TallinnbanGrodnóban, Varsóban és Radomban. Ezek a hivatalok feleltek a helyi lakosság, köztük a zsidók ügyeinek intézéséért; az utóbbiak jelentős részét a szóban forgó férfi és női bürokraták gettókba és kényszermunkatelepekre költöztették.

Hitler fúriái nem mindig a leningrádi autópálya ízületi kezelése fel a náci rendszer ügynökeiként. Gyakran jelentek meg mint anyák, barátnők vagy feleségek, akik csatlakoztak Lengyelországban, Ukrajnában, Belorussziában, a Baltikumban és Oroszországban szolgáló fiaikhoz, férjükhöz vagy élettársukhoz.

Jó néhányan a legelvetemültebb gyilkosok közül ehhez a csoporthoz tartoztak. E mozgósított tömegből a leningrádi autópálya ízületi kezelése néhány nő. A számos feladattal megbízott titkárnők egyszerre voltak íróasztal mögötti gyilkosok és szadisták.

Egyesek nem érték be felkoncolási parancsok gépclésével, hanem részt vettek a gettókon belüli tömcggyilkosságokban, és eljártak a tömeges agyonlövésekre is. A zsidók több órán át tartó összeszedése és kivégzése náci felfogás szerint kemény munkának számított, és ezért a nőktől nemcsak az odahaza nyújtott erkölcsi támogatást várták el: feladatukhoz tartozott, hogy a tömeggyilkosságok és deportálások helyszíneinek közelében étellel-itallal megrakott asztalokat állítsanak fel.

Az általam tanulmányozott akták fényt derítettek a szexuális intimitás és az erőszak összefüggésére, amely gyakran változatosabb volt a háború utáni pornográfia durván közönséges jeleneteinél. Egy romantikus erdei séta folyamán például a szerelmesek zsigeri közelségbe"kerülhettek a holokauszttal. Olvastam egy Belorussziában működő biztosról és titkárnő szeretőjéről, akik téli vadászatot rendeztek, és mivel állatokat nem találtak, a hóban lassan vánszorgó zsidókat tették meg céltáblának.

Azok a nők, akik a hitleri birodalomban hivatalos posztokat töltöttek be - mint például Gertrud Scholtz-Klink,- a náci párt vezető női funkcionáriusa- sok esetben felhívták magukra a figyelmet, valójában azonban hatalmuk inkább jelképes volt, politikai befolyásuk csekély. Számos más pozíciót betöltő nő szerepét ezzel szemben nem ismerték fel, és nem is kutatták.

Ez a történelmi vakfolt különösen kirívó a megszállt keleti területeken működő nők esetében. Minden német nő köteles volt dolgozni, és fizetett vagy ingyenes munkával hozzájárulni a háborús erőfeszítésekhez.

Egységes 24 órás segítségnyújtási szolgáltatás mobiltelefonról történő híváskor - Idegenforgalom Az oroszországi turisztikai célpontok választéka sehol nem szélesebb. A földrajzi elhelyezkedés és a történelmi fejlődés sajátosságai lehetővé tették az üdülőrégiók kialakulását az országban, amelyekre ez a vagy a másik típusú rekreáció jellemző.

Vezették a férj és apa nélkül maradt háztartásokat, családi gazdaságo,kat és vállalkozásokat. Blokkolóórával ellenőrizve dolgoztak a gyárakban és modern hivatali épületekben. A weimari időszakban és a náci Németországban a tanítók huszonöt-harminc százaléka nő volt. A náci terror terjeszkedésével új pályák nyíltak meg a nők előtt; így például a koncentrációs táborokban is vállalhattak munkát.

A táborok felügyelőnőiként betöltött szerepüket és viselt dolgaikat újságírók és kutatók egyaránt feltérképezték, de sokkal kevesebbet tudunk a hagyományos és kegyetlenkedést elvben nem igénylő női szakmákban tevékenykedő társnőikről, akik véletlenül vagy szándékosan a rendszer bűnös politikájának szolgálatában kötöttek ki.

ahol a csípőízület coxarthrosisát 2 fokkal lehet kezelni

Tanítónők, ápolónők, titkárnők, szociális munkatársak vagy egyszerű feleségek - ezekben a szakmákban tevékenykedtek a nők a keleti területeken, ahol a Reich legborzalmasabb bűneinek nagy többsége végbement.

Becsvágyó fiatal nők számára a külországokban bontakozó náci világbirodalom fényes előléptetési lehetősé­ geket kínált.

Sári néni története az ízületi gyulladással

A nők maguk mögött hagyhatták a fékező hatású törvényeket, a polgári erkölcsöket és a társadalmi hagyományokat, amelyek Németországban szabályozták és megkeserítették életüket.

A keleti területekre költöző nők egy jóval nyitottabb rendszerben nézhettek végig és követhettek el atrocitásokat, és élhettek az általuk szakmai lehetőségnek és felszabadító élménynek tekintett pályamódosítás előnyeivel. A Hitler ízületi krém tart az egyes nők átalakulását mutatja be a holokauszt belső mechanizmusának és külső helyszíneinek terepén, a hivatalokban, a szakmai elit körében, a vérmezőkön.

A könyvemben szereplő nők származása és előélete a lehető legvegyesebb volt - éppúgy származhattak 22 HITLER FL'RIÁI egy vesztfáliai faluból, a kozmopolita Bécsből avagy a rajnai ipar- de együttesen nemzedéki tizenhét és harminc év közötti harci csoportot alkotnak; és mindnyájan Hitler felemelkedésének és bukásának időszakában váltak nagykorúvá.

Miért voltak ezek a nők oly felfokozottan erőszakosak? Hogyan értelmezték a háború után a maguk keleti működését?

Mennyi ideig a terhesség előtt hagyja abba az ivást és a dohányzást Ha az alkohol legális, akkor a marihuána miért nem? Rozajová s. Vissza kell venni a tempóból több fontos főúton és egy autópályán, amelynek az állapota indokolja ezt.

Részletes kihallgatási jegyzőkönyvek, visszaemlékezések és magánjellegű írások, például a leningrádi autópálya ízületi kezelése és levelek, valamint jó néhány megdöbbentő interjú híján jóformán ki sem lehetett volna deríteni, mi járt ezeknéka nőknek a fejében, miként gondolkodtak a háború előtt, alatt és után.

A háború után a legtöbb német nő zárkózottan nyilatkozott élményeiről; 9 a szégyen vagy a félelem megakadályozta, hogy elmeséljék, mi történt vagy mit tettek.

A szégyenkezés nem szükségképp jelentett bűntudatot. Egyeseknek szép emlékeik voltak az úgynevezett sötét időkről. Bőséges fej adagokban 10 részesültek, talán első ízben éltek át romantikus kalandokat, cselédség állt rendelkezésükre, csinos villákban laktak, éjszakába nyúló mulatságokban vettek részt, tág mozgásterük volt. Németország jövője korlátlannak ígérkezett, hazájuk egész Európa ura volt.

Igen, sok férfi és nő számára a német katonai vereséget megelőző évek életük egyik csúcspontját jelentették. Az, hogy a zsidókról és a holokauszt más áldozatairól hallgattak, a fiatalság és a becsvágy önzéséről is árulkodik, de jellemző arra az ideológiai légkörre is, amelyben ezek a leningrádi autópálya ízületi kezelése német lányok felnőttek, valamint e meghatározó életéveknek a háború után is érvényesülő tartós hatására.

  • De mondtam, majd később, ha nem sürgős.
  • Kenőcsök használata osteochondrozisban
  • Wendy lower hitler fúriái by jeszenakjanos - Issuu
  • Она вспомнила хроники сенуфо: "И потомки ее распространятся среди звезд небесных".
  • Ízületi tisztítás és kezelés fájdalom nélkül él
  • Szanatóriumok izom-csontrendszer kezelésére. Utazási cég családi bőrönd
  • Az alkoholizmus kezelés kattint a Varsói autópályán

Mint tizenévesek, szalunájuk buzgó művelői vagy újsütetű feleségek, elmerültek a maguk terveiben, akár egy B~1uzetés 23 kis svábföldi gazdaságba képzelték magukat, akár egy Hamburghoz hasonló mozgalmas kikötővárosba. Jól csengő foglalkozásra, 1isztességes fizetésre vágytak.

fájdalom a csípőízületben, amelyet az orvos kezel

Szerettek volna szépen öltözködni, drsaságba járni, utazni, nagyobb cselekvési szabadságot élvezni. Amikor megcsodálták magukat újdonatúj vöröskeresztes egyenruhájukban, amikor büszkén mutogatták a náci párt által szerve1.

Talán nem meglepő, hogy ezek a fiatal nők se maguknak, se nekünk, se akkoriban, se sok évvel később, se a bíróság előtt, se emlékirataikban nem vallották be, mivel járt valójában a náci rendszerben való részvételük. Közvetlenül a háború után olyan erőteljesen állították pellengérre a táborok legsötétebb női őreit, például Irma Greesét és Ilse Kochot, hogy leleplezésük talán visszafogta a nők részvételének l-s bűnösségének árnyaltabb bemutatását. A perek nyomán elharapóztak a női szadizmusról feltálalt szenzációhajhász történetek, amelyeket a náci stílusú pornográfia háborút követő divathulláma is gerjesztett.

Ugyanekkor az átlagos német nőből a nagykö·1. A bontakozó feminista szemlélet a nők áldozat mivoltát domborította ki, bűnré­ szességükről inkább hallgatott. Az olyan regények, mint Bernhard Schlink A felolvasó-ja, nagy népszerűségre tettek szert, és ez a rokonszenvező beállítás 11 nagyjából máig fennmaradt.

Ünnepelték őket, amiért példájukkal ihlették a nyugatnémet gazdasági csodát csakúgy, mint a keletnémet munkásmozgalmat. A háború utáni mítoszok közé tartozott az apolitikus nők fogalma. A háború után számos nő vallotta a bíróság előtt vagy ízületi gyulladás artrózisos kezeléssel ki az oral history keretében, hogy ők mindössze megszervezték a leningrádi autópálya ízületi kezelése életét vagy gondoskodtak a mindennapi élet szociális aspektusairól, tehát lényegében helyettesítettek más, keleten állomásozó németeket.

A teljes német női populációt ben majdnem 40 millióan voltak nem tekinthetjük áldozatok csoportjának. A női lakosság harmada, 13 millió személy tevékeny tagja volt valamelyik náci pártszervezetnek, és ez a szám a háború végéig folyamatosan nőtt.

hogyan gyógyítható ízületi fájdalmak

Mint ahogy a nők történelmi szerepét általában is alábecsülik, ez esetben sem dolgozták fel és értékelték a maga teljességében a nők bűnrészességét 13 a Harmadik Birodalom gaztetteiben. Természetesen kerülnünk kell a valamennyi német nőt érintő ;íltalánosításokat. De hogyan fogjunk hozzá a holokausztban játszott női szerepek megértéséhez, az életmentőktől a tétlen szemtanúkon át a gyilkosokig, és az egyes kategóriák közti szürke zónákig?

Hogyan helyezzük el pontosabban a nőket a rendszer népirtó mechanizmusában? Többet tudunk meg, ha szemügyre vesszük a hatalom tágabb megoszlását a náci rendszerben, és pontosabban feltárjuk, ki, hol és mit követett el kivel szemben.

A Birodalmi Biztonsági Főhi­ vatalban például egy női főnyomozó 15 közvetlenül határozta meg több ezer gyerek sorsát, mégpedig a birodalomban szétszórt majdnem kétszáz női ügynök közreműködésével. A könyvemben szereplő a leningrádi autópálya ízületi kezelése szemtanúk, bűntársak és bűnelköve­ tők személyét és viselt dolgait háborús dokumentumokban kutattam fel, német aktákban, háborús bűnök szovjet vizsgálati irataiban, a keletnémet titkosrendőrség anyagaiban és perirataiban, HITLER FL'RIÁI nyugatnémet és osztrák nyomozati és periratokban, a bécsi Simon Wiesenthal Archívum dokumentációjában, kiadott emlékiratokban, háborús magánlevelezésben és naplókban, valamint német és ukrán tanúkkal készült interjúkban.

A hivatalos háborús dokumentáció - az SS-hez intézett házassági folyamodványok, a polgári közigazgatás személyzeti feljegyzései, a Vöröskereszt iratai és a náci párt ügynökjelentései - azért bizonyult értékesnek, mert megállapíthattam különböző pozíciókat betöltő nők jelenlétét, összegyűjthettem életrajzi adataikat, és fényt deríthettem az őket foglalkoztató szervezetekben folytatott ideológiai képzésre.

Ám hiába írták és gépelték ezeket az aktákat egyes meghatározott személyek, az érintettek személyiségéről vagy indítékairól vajmi keveset árulnak el.